rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Co to jest instalacja odgromowa (LPS) i jakie budynki muszą ją posiadać? Cz. II

image

W poprzedniej części artykułu został opisany podział instalacji odgromowej LPS, ale czy jej montaż jest konieczny w każdym przypadku?

Jako że instalacja odgromowa pełni w domu jedynie funkcję ochronną, to łatwo zauważyć, że większość czasu nie jest ona użytkowana, tzn. działa tylko w przypadku wystąpienia zagrożenia, czyli uderzenia pioruna. Może się zdarzyć, że przez cały czas użytkowania obiektu nigdy nie dojdzie do sytuacji zagrożenia, a więc instalacja ta nie zadziała ani razu. W takim razie bardzo ważną kwestią staje się konieczność zaopatrywania budynku w instalację odgromową, gdyż niejeden inwestor będzie się z pewnością zastanawiał nad sensem inwestowania w instalację, z której może nigdy nie skorzystać. Biorąc oczywiście pod uwagę również i to, że, z drugiej jednak strony, obecność takiej ogromowej instalacji może dać mu poczucie bezpieczeństwa przez cały okres użytkowania domu.

Jak to się ma do ochrony i regulacji prawnych?

Tu z pomocą przychodzą przepisy. Okazuje się bowiem, że nie każdy budynek musi posiadać instalację odgromową. Sytuację tę regulują rozporządzenia i normy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z poen. zm.) stwierdza, że „Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskich Normach dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§53, pkt.2)”. Zgodnie z tym zapisem, w przypadku ochrony odgromowej, stosowanie norm wydaje się obligatoryjne.

Aktualną normą dotyczącą tej kwestii jest, czteroczęściowa norma PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa”. Poszczególne jej części dotyczą elementów ochrony odgromowej, a jej aktualne wersje pochodzą z różnych lat i są to:

  • PN-EN 62305-1:2011 „Ochrona odgromowa- Część 1: Zasady ogólne”,
  • PN-EN 62305-2:2012 „Ochrona odgromowa- Część 2: Zarządzanie ryzykiem”,
  • PN-EN 62305-3:2011 „Ochrona odgromowa- Część 1: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia”,

Zgodnie z nimi ochronę odgromową muszą posiadać budynki mieszkalne, dla których prawdopodobieństwo (ryzyko) wyładowań atmosferycznych jest wysokie. Jak podaje [2] budynki takie charakteryzuje przede wszystkim co najmniej jedno z poniższych określeń:

  • lokalizacja poza zwartą zabudową, powierzchnia powyżej 500 m2, wysokość ponad 15 m2,
  • wykonane z materiałów łatwopalnych,
  • położenie w strefie, w której często zdarzają się wyładowania piorunowe,

Można do tego jeszcze dodać, że za zwartą zabudowę można uważać lokalizację budynku w bliskim sąsiedztwie innych budynków oraz rozpatrywany budynek nie powinien wystawać ponad sąsiadujące więcej niż 6 m.

Ochrona odgromowa jest oczywiście kwestią, którą każdy użytkownik musi rozważyć indywidualnie. Decydując się jednak na instalację odgromową należy pamiętać o okresowych oględzinach i przeglądach instalacji, które są konieczne w celu zapewnienia jej prawidłowego działania przez cały okres jej użytkowania.

W poprzedniej części odpowiedzieliśmy na pytanie: "Co to jest instalacja odgromowa?, a także opisaliśmy podział instalacji LPS.

Literatura:
[1] Lenartowicz, R., Boczkowski, A., Wybrańska, I., Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część D. Roboty instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2012
[2] Wolski, A., Pazdro, K., Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, ISBN 978-83-204-3535-1
 

Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski. A. O.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: +48 42 653-57 03
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź